Visning av Göteborgs födelse | Göteborgs stadsmuseum