Kläder och klass - från medeltiden till våra dagar | Göteborgs stadsmuseum