Eftermiddagsvandring i 1600-talets Göteborg | Göteborgs stadsmuseum