Romsk överlevande besöker Göteborg | Göteborgs stadsmuseum