Invigning av Göteborgs garderob | Göteborgs stadsmuseum