Finissage och bokmarknad: Ordna livet - sjutton böcker | Göteborgs stadsmuseum