Invigning: 424 - Hammarkullens natur | Göteborgs stadsmuseum