Att bo – en social rättighet eller ett livsstilsprojekt?  | Göteborgs stadsmuseum