Den psykiatriska tvångsvården under 1900-talets andra hälft  | Göteborgs stadsmuseum