Miljonprogrammets uppgång och (för)fall  | Göteborgs stadsmuseum