Uppmärksammande av samernas kommande nationaldag | Göteborgs stadsmuseum