Visning av Ordna livet—sjutton böcker | Göteborgs stadsmuseum