Bostadsbyggande i en marknadsstyrd tid | Göteborgs stadsmuseum