Det är mycket viktigt att staden har kulturen med sig | Göteborgs stadsmuseum