Releasekväll för ny Cortex-platta | Göteborgs stadsmuseum