1800-talet: Folk i rörelse | Göteborgs stadsmuseum