Stadssittning: Skarprättare, bödlar och rackare | Göteborgs stadsmuseum