Stadsvandring: Skyddet bakom murarna | Göteborgs stadsmuseum