Den rasideologiska miljöns idéer och organisering | Göteborgs stadsmuseum