När blev döva medborgare i Europa? | Göteborgs stadsmuseum