Skolplanschen- från klassrum till vintage | Göteborgs stadsmuseum