Föreläsning: De som skrev om Göteborg | Göteborgs stadsmuseum