Att umgås med trolldom – häxor och annat djävulskap | Göteborgs stadsmuseum