Vi stannar inte för att dansa | Göteborgs stadsmuseum