Matematik i stadsutvecklingen | Göteborgs stadsmuseum