De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor | Göteborgs stadsmuseum