Bibliotek

Göteborgs stadsmuseums bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer. Här hittar du framför allt litteratur om staden Göteborg och om museets ämnen arkeologi, kulturhistoria, teater och scenkonst, industrihistoria, militärhistoria, skola och Ostindiska kompaniet. Men här finns också litteratur om en rad andra kulturhistoriska områden.

Som besökare får du tillgång till biblioteket via Faktarummet på museet. Här kan du studera och kopiera sidor ur böckerna. Vi kan däremot inte erbjuda utlån av litteraturen.

Sök själv

Du kan själv söka i museets bibliotekskatalog Webbsök där för närvarande närmare hälften av vår litteratur finns med. Övrig litteratur är registrerad på manuella katalogkort. Sökningar i online-katalogen kan därför behöva kompletteras med ett besök i Faktarummet.
Sök i Bibliotekskatalogen