Bibliotek

Göteborgs stadsmuseums bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 100 000 volymer. Här hittar du framför allt litteratur om staden Göteborg och om museets ämnen arkeologi, kulturhistoria, teater och scenkonst, industrihistoria, militärhistoria, skola och Ostindiska kompaniet. Men här finns också litteratur om en rad andra kulturhistoriska områden.

Som besökare får du tillgång till biblioteket via Faktarummet på museet. Här kan du studera och kopiera sidor ur böckerna. Vi kan däremot inte erbjuda utlån av litteraturen.

Flyttstädning pågår

Från och med årsskiftet söker du på allt i museets samlingar i samma databas, Carlotta. Här kommer du kunna söka såväl föremål och fotografier som böcker, tidskrifter och annat i museets bibliotek. Närmare hälften av vår litteratur finns i Carlotta. Övrig litteratur är registrerad på manuella katalogkort. Sökningar online kan därför behöva kompletteras med ett besök i Faktarummet.