Beställa digitala bilder

beställning & frågor till faktarummet

faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se
031-368 36 50 (telefonsvarare för bokningar)

Digitala bilder

Det går bra att beställa bildfiler ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven. Beställningar kan göras vid besök i Faktarummet eller via mail, adress se nedan. Bildfilerna kan fås såväl lågupplösta om 72 dpi, som högupplösta om 300 dpi i TIFF för tryck och utskrift. De lågupplösta bildfilerna kan användas på TV eller dataskärmar.

Högupplöst bildfil (300 dpi) upp till cirka 50 MB: 300 kr
Högupplöst bildfil (300 dpi) större än cirka 50 MB: 750 kr
Lågupplöst bildfil (72 dpi): 100 kr

Leverans

Digitala bilder levereras via mail, eller på CD-skiva. Leveranstiden är cirka 10 arbetsdagar. För Expressleverans 3 dagar eller enligt överenskommelse kostar 1500 kr.

Bilder i Carlotta

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder från Carlotta. Bilder är fria använda om inget annat sägs. Vid publicering av material vänligen ange bildkälla Göteborgs stadsmuseum och fotografens namn, alternativt fotograf okänd.

Kostnad upphovsrätt

De flesta av Stadsmuseets äldre bilder har inte längre något upphovsskydd och är därför fria att använda. Museet tar endast ut kostnad för framtagning av digitala bilder.

För bilder som är skyddade enligt upphovsrättslagen kan vi debitera en användningsavgift. Hur stor avgiften blir beror på vad bilden ska användas till. Vi debiterar ingen användaravgift för bilder som ska används för privat bruk, skolarbeten, vetenskapliga verk, utställningar i regi av museer och museipublikationer. Eventuella kostnader för användning görs upp vid beställning.

Om du avser mångfaldiga en bild som är upphovsskyddad och har annan upphovsrättsinnehavare än Göteborgs stadsmuseum, är det ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren.

Betalning och fakturering

Stadsmuseet tar emot betalning mot faktura och debiterar ingen fakturaavgift.