Filmserie

Lilla änggården

Ta reda på mer om människorna som har levt och verkat på Lilla Änggården genom historien.

Lilla Änggården har använts på olika sätt sedan 1700-talet där både ägare och anställda har lämnat avtryck i platsens historia. I tre filmer berättar Stadsmuseets Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg om Lilla Änggården historia och om familjen Grén Broberg som köpte huset 1840.

1: Lilla Änggården: En introduktion

2: Lilla Änggården: Om familjen och huset

3: Lilla Änggården: Vem var Emmy Grén Broberg?