Digiseum

Filmserier

Rörlig historia

Här hittar du filmade serier om Göteborgs historia och berättelser om platser och fenomen.

Göteborgs historia på 20 minuter (nästan)

2021 fyller Göteborg 400 år. Stadsmuseets pedagog Daniel Finnholm tar tillsammans med kollegan ochhistorikern Håkan Strömberg sig an uppdraget att redovisa 400 års historia på 20 minuter (nästan)! Under tio avsnittfår vi följa med på en resa från dåtid till nutid och slutligen framtid

1, Staden grundas.

2. Den perfekta staden

3. Stadens murar

4. Kaparna

5. Ostindiska kompaniet

6. Industristaden

7. Emigrationen

8. Varvsstaden

9. Den växande staden

10. Nutid-framtid

Hur hamnade vi här?

I filmserien ”Hur hamnade vi här? Tio filmer om Göteborgs historia” avhandlar Stadsmuseets Ylva Berglund, intendent och Håkan Strömberg, historiker, allt ifrån göteborgsk pottsoppa och bortglömda kvinnliga krigshjältar till parismode för spårvagnshästar – och mycket mer! Videoserien är ett samarbete med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

1: Pottsoppan

2: Rambo och Ramberget

3: Jubileumsåret 1923

4: Skansen Lejonet

5: Namnet Gothenburg

6: På spåret

7: Om Slottsskogen

8: Göteborgs grundande

9: Göteborgs elände

10. Var är brudarna?