Blogg

Urbanum

Svensk flykting och modiga indianer

Under museernas vårmöte i Norrköping får jag en stund över och besöker Stadsmuseet. De visar en utställning baserad på John Anderssons fotografier: Rosebud Sioux – ett folk i förvandling. John Andersson var en av de svenskar som kom som flykting till USA i slutet av 1800-talet med sin familj. John var bara 1 år när hans föräldrar lämnade den fattiga tillvaron i Halland. Hans far köpte en bit mark nära gränsen till Siouxindianernas reservat Rosebud i Syd Dakota och startade lanthandel. En arméfotograf lärde honom fotografera och för sin snickarlön köpte John en kamera. Genom lanthandeln fick han kontakt med indianerna i området och började dokumentera hur deras traditionella liv förändrades i grunden.

Översätter man ingredienserna: vara flykting, ny teknik och nyfikenhet till vår tid finns tusentals människor bara i Göteborg som har potential att se på oss urinvånare med nya ögon. John använde över 40 år av sitt liv till att dokumentera och bidra till förståelse för Siouxindianernas liv. Han tog deras porträtt, fotograferade deras vardag och samlade in deras hantverk. På ålderns höst blev han chef för ett museum som visade deras konsthantverk och fotografier. Många är de indianer som utryckt sin tacksamhet för hans arbete. En av dem är Ben Reifel som upplevde att ha fick kärlek och stöd från Johan och hans fru. En text i utställningen avslutas med hans ord: Tack Sverige för er son John Andersson!

Många tankar väcks av den här utställningen. Har vi göteborgare Siouxindianernas mod att släppa in flyktingar i vårt liv och kommer vi våga visa dem vår tacksamhet i framtiden?

/ Sanja Peter