Blogg

Kulturmiljö

Stadens DNA

Stadsmuseets bebyggelseantikvarie Sanja Peter bloggar om boken och webbapplikationen Moderna Göteborg. Boken är nominerad till Årets Göteborgsbok 2017.

Min ingång till arbetet är att hus och byggda miljöer bevarar minnen och återberättar historier om platser, verksamheter och liv. Ta till exempel de stora varvsområdena utmed Norra Älvstranden, Götaverken, Eriksberg, Lindholmen. Dessa var ryggraden i Göteborgs snabba stadsutveckling under mitten av förra seklet. Varven och industrierna var en del av Göteborgs identitet.

Varven och storindustrierna lever inte längre. Samhällen utvecklas, förändras och en sorts evolution sker. Men det materiella återspeglar olika tidsskikt. Det är en sorts DNA för städerna. Så väcktes tanken om att bevara historien om det moderna Göteborg.

När Elefanten revs
För 20 år sedan revs Elefanten, ett höghus i Hammarkullen. Även andra rivningar var på gång i förorterna. Det var som en väckarklocka och intresset för den yngre bebyggelsen började gro. Kunde hus från miljonprogrammet vara en del av det göteborgska kulturarvet?

Vid den tiden initierade staten en storstadssatsning - den skulle motverka segregationen i Göteborg, Malmö och Stockholm. En liten peng tillföll inventeringen av bostadsområden från rekordåren och miljonprogrammet såsom Hammarkullen, Västra Frölunda eller Biskopsgården. Senare ledde den insamlade dokumentationen till publicering av guideböcker. Vi kallade serien ”Upptäck det Moderna Göteborg” och de berättade historien från förhistoria till nutid i några av stadens mer perifera stadsdelar som Västra Frölunda och Angered med flera. Så småningom blev det även en bok med det gäckande långa namnet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. III, Moderna Göteborg: Ett kulturmiljöprogram för Göteborgs stad: En översikt och ett kunskapsunderlag över utbyggnadsperioden 1955–1975. Göteborg, 2017.

Surfa till Hammarkullen
Kunde man göra Moderna Göteborg mer tillgängligt genom en digital kulturmiljöguide? Vi tittade på andra databaser för kulturmiljö men hittade inget som passade våra behov. Att kunna använda kartor för informationsspridning var det viktigaste. Eller som Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad säger: den geografiska positionen är en utmärkt bärare av information.

Vi bestämde att göra en webbapplikation som skulle underlätta för göteborgarna att upptäcka sin stad. Den består av en interaktiv karta med olika punkter i Göteborg. Informationen hämtas från Stadsmuseets egna databas Carlotta. Under posten kulturmiljöprogram har databasen hittills uppdaterats med minst 500 nya fotografier. Ambitionen är att kontinuerligt fylla på med lättillgänglig kulturmiljöinformation.

Boken finns att köpa i museets butik och webbapplikationen finns här: upptackgoteborg.se. Seriens två första publikationer finns att läsa om här.

/ Sanja Peter