Blogg

Urbanum

Staden är musik

Öppna ditt fönster och lyssna! Så här på våren svarar alla fåglar i munnen på varandra. Även andra stadsljud hörs dygnet runt, men då är avsändaren människan. Människorna bygger staden och förändrar den­ – det hörs.

Stadsförändringen tolkad i musik och text gick nyligen att lyssna på när Jordebok, ett oratorium om den föränderliga staden uruppfördes på Operans Lilla Scen. Hans Gurstad Nilsson är kompositör till detta egensinniga verk om Göteborg som innehåller kör, solister, piano, kontrabas, slagverk, gatsten och arkeologiska krukskärvor som de i föreställningen säger bär på minnen om ”dansande bönder”. I verket kommer olika röster fram: stadsplanerares önskan om att städa upp barbariet och riva det gamla, liksom de bostadslösa som oroligt undrar var de ska bo. Arkitektens vision om att skapa nya höga hus som ”stiger i en rytmisk gruppering”. Verket lyfter fram en igenkännbar vardag för många av oss som jobbar med stadsutveckling eller bryr oss privat. Alla vi som upplever spåren av den ständigt pågående förändringen och funderar över vad den egentligen berättar om oss som art på planeten.

En annan tonsättare som jobbar med Göteborg är Fredrik Hagstedt. Han har lämnat in sina personliga synpunkter på detaljplanen för Karlavagnsplatsen i Lundby. I Diarie­nummer BN0735/ 13 sätter han både ord och toner på sina tankar om förändrings­processen. Rubriken lyder: Möta himlen, och under den tar han upp allt från samrådsmötet, Ramberget, detaljplanen och hela staden perspektivet men framförallt bygget av Karlatornet – skyskrapan som är tänkt att bli högst i Skandinavien.

”Jag hör mycket höga och mycket låga toner, klart dissonanta och med en särskild sorts svårtillgänglig och skräckinjagande skönhet” skriver han i kommentarerna och sen kommer noterna ifall en själv vill spela upp kompositionen. Musikverket ingår i: Tonsätta staden! Utforskande processer och är tänkt att bli ett större projekt som går ut på att tolka Göteborgs olika områden ända fram till vårt 400-års jubileum – Staden som musik.

P.S. Vill du höra hur ”Möta himlen” låter i verkligheten? Ta dig till Gothenburg Studios lokaler på Polstjärnegatan 14 den 1 juni kl 17.00. Verket spelas som inledning på kvällens samtal om Karlavagnsstaden.

P.S. Kolla in museets utställning: Musiklivet i Göteborg 1955-2018 så får du veta mer om hur populärmusik har låtit både förr och nu.

/ Sanja Peter