Blogg

Månadens föremål

Snöskor

Månadens föremål är ett par snöskor som köptes in till museet via Erland Nordenskiöld 1918. Tilhör samlingen: GMallm: F.d. Göteborgs Historiska Museums allmogesamling

I museets samlingar finns fotografier, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, bilar och kläder. Sammantaget innehåller samlingarna över närmare 1 miljon föremål och spänner över närmare 12 000 år av historia.

Utforska våra samlingar i databasen Carlotta

/ Göteborgs stadsmuseum