Blogg

Mellanrum

Se filmen från Mellanrums politikerpanel

Se filmen från Mellanrums politikerpanel 24 februari 2016 här.

De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna i centrala Göteborg. En filmupptagning från Mellanrums politikerpanel 24 februari 2016.

I centrala Göteborg planeras stora förtätningsprojekt under de kommande åren. I ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur lyfts frågor om hur täthet i de nya planerna påverkar möjligheten för ett hållbart stadsliv. Finns det en gräns där andra mål som barnperspektivet och ett jämlikt Göteborg blir lidande? De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna.

Medverkande politiker:
Ulf Kamne (MP) ordförande byggnadsnämnden
Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden
Anna Sibinska (MP) ordförande sdn Centrum
Mariya Voyvodova (S) ordförande kulturnämnden
Cecilia Dalman Eek (S) ordförande park och naturnämnden

Läs gärna mer om Politikerpanelen här.

/ Göteborgs stadsmuseum