Blogg

Urbanum

Ringöns hemlighet

Ringön är ingen riktig ö men ändå upplevs den så. Den är skapad av muddermassor i slutet av 1800-talet när Tingstadsvassen dikades ut för att Göteborg behövde industrimark. Äkta blålera och på det rivningsmassor och gammal skrot. Det lär finnas en hel spårvagn nedgrävd i området. Viss varvsverksamhet och båtar fanns redan från start men främst var det virkeshandel som sysselsatte folk.

Idag är marken uppstyckad i mer än 130 tomträtter. Majoriteten av dessa ägs av Göteborgs kommun och hyrs ut till småföretagare. Snart står Ringön inför förändring som en konsekvens av att Frihamnen utvecklas. Ön ingår i Älvstaden, ett område som är fyra kvadratkilometer stort och täcker in båda sidor av Göta älv.

Ända in på 60-talet bodde människor på Ringön i enkla skjul. De som ville vara ifred, som inte platsade i stan eller inte fick tag på bostäder hittade en fristad här. Bland nyponrosor, kummin och mjölkört som det står i gamla tidningsklipp. Det fanns till och med de som odlade potatis på en liten plätt bredvid sin bod. Några hade dragit upp båten på land och bodde där året om. En del tjänade en hacka på att plocka skrot på tippen och sälja inne i stan. Andra levde som dumpsters och åt bortslängd frukt när laster med övermogna bananer tippades ut. Skrotnissar, missbrukare, hemlösa och de som ville vara fria bodde i kvarter med namn som Startmotorn, Avgasröret och Kamaxeln. Av vissa betraktades de förfallna barackerna som ett tillhåll. Men de som bodde där hade husrum med fri utsikt och häng vid kajkanten - utan att betala hyra.

/ Sanja Peter