Blogg

Mellanrum

Nr 60: Ungas och äldres kultur

"En demokratifråga att träffas över åldrar"

När temat som diskuterades i Mellanrum var ungas och äldres kultur, så visades många likheter upp mellan de båda. Flera kulturarenor fanns på plats för att prata om sina erfarenheter och mötena skedde också under kvällen. Vikten och glädjen i att bryta ålderssegregationen kan inte ha gått någon närvarande förbi.

Filmen Traktorn lockade fram skratt

Det hela inleddes med vad som kan ses som en sinnebild av möten mellan ungas och äldres kultur. Tio minuter från filmen Traktorn visades. Filmen handlar om en dramaworkshop där deltagarna, mellan 12 och 84 år gamla, möts för första gången under en dag för att spela teater tillsammans. Många hjärtliga scener lockar fram skratt, bland annat då två äldre deltagare spelar tjuvrökande tonåringar som tillrättavisas av en mamma, spelad av en tonårstjej. Allt med total inlevelse.

Varje generation möter åldrandet på sitt sätt

Claes Caldenby berättar sedan, utifrån sina egna erfarenheter av att bli äldre, om hur varje generation möter åldern på sitt eget sätt. Han passade på att tipsa om två böcker, bland annat den amerikanske psykologen Gene D Cohens bok "The mature mind – the positive power of the aging brain".

- Vi 40-talister var de första tonåringarna, vi gjorde studentrevolution och kämpade för dagis på 70-talet. Det vore ju konstigt om vi inte fortsatte som pensionärer, säger Claes Caldenby.

I Lindome i Mölndals kommun delar de ungas och äldres kulturyttringar på det fysiska rummet. På dagtid är lokalen en träffpunkt och på kvällstid fungerar den som ungdomsgård. Ellen Blåberg jobbar med träffpunkten, och säger att hon tycker det är intressant att se hur det fysiska rummet möjliggör för olika händelser.

- Det är intressant att man kan vara på samma ställe. Även om vi inte är där samtidigt, så har vi lite av ett bredvid-liv. Vi ser varandra, säger hon.

Ung kultur på Frilagret

En mötesplats som kanske främst kopplas samman med "ung kultur" är Frilagret i centrala Göteborg. Verksamheten är helt initiativdriven där personer mellan 13 och 30 år kommer med något de vill göra, och de ansvariga hjälper till att ge arrangemanget en professionell kontext med kunniga personer i vilket ämne det nu handlar om.

- Vi har ett brett program fast det bestäms av yngre. Mycket sker parallellt, vilket är positivt för möten mellan åldrar och intressen, säger Christin Talani.

I Frilagrets lokaler kan det till exempel samtidigt pågå ett break battle och tangokurser.

- Samtidigt kan begreppet "ung kultur" utesluta någon som tänker "att det är inte för mig". Det är synd att man slutar lyssna när man hör att det är "ung kultur", säger Christin Talani.

Kulturmöten vill skapa möten mellan yngre och äldre

Borghild Håkansson och Ylva Muhlenbock från Kulturförvaltningen pratade om projektet Kulturmöten utan gränser – Modeller för att skapa mervärde i äldres vardag som pågår i Göteborg.

- Vi vill skapa modeller för möten mellan generationer. Vi vet att barn finns för sig, ungdomar och äldre för sig. En stor del är att hitta bryggor emellan och skapa en gråskala i stället för det svartvita, säger Ylva Muhlenbock.

Inom projektet har man sett att ett stort arbete redan bedrivs i stadens stadsdelar och att det finns mötesplatser som fungerar av sig själva, till exempel bibliotek. Både Ylva Muhlenbock och Borghild Håkansson poängterar vilken viktig fråga det här är:

- Är det här en förbisedd segregation? Man pratar aldrig om ålder, säger Ylva Muhlenbock.

Borghild Håkansson fyller i med att man sett att många unga intresserar sig för äldres villkor på olika sätt. En kraft att ta till vara på, menar hon.

- Att träffas över åldrarna är faktiskt en demokratifråga.

Efter dessa presentationer tar samtliga närvarande för sig av julfikat med både pepparkakor och skumtomtar till kaffet. Från scenen kommer efter en stund tunga beats när EP & Mistah Math drar igång sin 90-inspirerade hiphop. Det blir en grundkurs i musikstilen invävt i duons raptexter om till exempel hur det är att vara ung, och om bostadsbristen. Det är glada miner, dansant, och ett sant möte mellan unga och äldre som sker. Passande, med tanke på kvällens ämne.

Taggar:
mellanrum

Detta är ett referat av samtalet Mellanrum nr 60: Ungas och äldres kultur som hölls på Stadsmuseet den 10 december 2014. Text: Kristian Jonsson.

/ Sanja Peter