Blogg

Mellanrum

Nr 59: Hur svårt kan det vara?

ETT ANNORLUNDA SÄTT ATT BYGGA
Röster höjs för att vi bygger både för dyrt, för lite och för dåligt i Sverige. I lilla Viskafors har man tänkt annorlunda när man byggt, och nått resultat. Den ständigt återkommande frågan under detta Mellanrum var ”Varför gör inte andra så här?”.

Viskaforshem AB är ett kommunalt fastighetsbolag i Borås kommun, som äger 550 lägenheter i den gamla bruksorten. Här finns en lång tradition av industri med textil i centrum. Orten blomstrade så sent som på 1970-talet, men jobben försvann på 80-talet och under 90-talet revs lägenheter i orten. När Viskaforshem byggde det nya området Pumpkällehagen valde man att tänka nytt. Området med 18 villor med hyresrätt började byggas 2009 och all inflyttning var klar 2011.
- Skulle man till äventyrs få någon att flytta hit från Borås, så skulle det vara ”top of the line” för oss som arkitekter, säger Ola Nylander, en av arkitekterna bakom området och professor i arkitektur vid Chalmers.

PASSIVHUS OCH "ÄKTA MATERIAL"
Husen byggdes med ett passivhus-tänk och en generalitet i rumsstorlek med 3,6 x 3,6 meter stora rum, som arkitekten säger fungerar på många rumsfunktioner. Man pratade också mycket om äkta material.
- Det är något som många arkitekter gör, det unika var att Mikael lyssnade på oss om detta.
På detta sätt valde man dyrare material, som träpanel i stället för gipsväggar med tapet, något som man menar lönar sig i längden. I stället för att räkna med att få avkastning redan år ett, så har man använt sig av en livskostnadsberäkning över 50 års tid för de hus man byggt.
Den Mikael som lyssnade på arkitekterna är Mikael Bengtsson, VD för Viskaforshem. Han menar att om man väljer material med högre kvalitet och skriver av dem på en lagom tid, så genererar det pengar. Han pratar också om de omätbara värdena:
- Har vi en bättre boendekvalitet så kanske man kan gå till jobbet en dag till per år. Vi kombinerar passivhus med de omätbara värdena. Vi försöker vara kundorienterade och tänka ”om jag bodde där, vad hade jag tyckt?”, säger Mikael Bengtsson.

LÅNGSIKTIGT EKONOMISKT TÄNKANDE
Man har också gjort ett val att inte binda sina räntor. Visserligen gick man med förlust under krisåret 2008, men gjorde året därefter stor vinst.
- Många binder räntorna för att det är tryggt. Men då måste de bygga oerhört billigt år ett.
Genom att välja hög kvalitet håller man nere underhållet, och man har även anammat samma tänk på bolagets äldre byggnadsbestånd. Genom att också växla till ett system med brukaransvar där man till exempel växlat hyressänkning mot tvättavgifter, så att man fyller sina maskiner när man väl tvättar. El, varm- och kallvatten och uppvärmning ingår inte heller i bolagens hyra.
- Vi kan inte styra brukaren, men vi kan informera och göra vad vi kan med passivhus. Vi ser effekter att det inte förbrukas så mycket. Många klagade i början, nu har de accepterat det. Om vi hade renoverat och höjt hyran hade folk fått flytta, säger Mikael Bengtsson.

TYDLIGA GATURUM OCH SMÅ GRANNSKAP
Husen i Pumpkällehagen har nästan hela tiden varit uthyrda sedan de stod färdiga. Idag har man lyckats med vad Ola Nylander ansåg skulle vara ”top of the line”: Hyresgästerna kommer från Borås, men är även inflyttade från andra delar av världen som arbetar i orten. Studiebesöken för att se vad man gjort i området har också varit många.
- Vi pratade om att få tydliga gaturum med små grannskap där vissa hus samspelar mer med varandra än andra. Vi gjorde studier av gränsen mellan privat och offentligt och möblerade gaturummet på olika sätt, säger Ola Nylander.
Husen har också utrustats med fönster i olika storlekar för att man ska kunna se ut var än man i livet befinner sig. Man har även satsat på ett mervärde för hyresgästerna med en poolbil, gästlägenhet och offentlig konst.

VARFÖR GÖR INTE FLER SÅ HÄR?
Mycket sägs, men något bra svar på varför inte fler gör som man gjort i Viskafors kommer inte riktigt fram under detta Mellanrumsamtal.
- De har lite bestämt sig att det inte går. Många har varit här och tittat, men än är det ingen som har vågat ta efter, säger Mikael Bengtsson.

Detta är ett referat av samtalet Mellanrum nr 59: "Hur svårt kan det vara? Om byggbranschens metoder." som hölls på Stadsmuseet den 26 november 2014.
Text: Kristian Jonsson.