Blogg

Urbanum

Matematik i stadsutvecklingen

Att sia om framtiden har alltid legat högt upp på människans önskelista. I Kina fanns redan för 3000 år sedan orakel som kastade torkade röllekastjälkar för att få svar tolkad genom I Ching. Metoden användes flitigt i vardagslivet men också av ämbetsmän för olika angelägenheter.  I vår tid slängs inte så ofta en röllekastjälk för att få svar på kluriga problem men fortfarande finns behov av att förstå komplexa frågor som exempelvis hur kultur påverkar stadsutvecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Just nu pågår ett forskningsprojekt i Västra Götalandsregionen med namnet Kreativa Kraftfält. I det försöker man se samband mellan kulturens betydelse för regionens utveckling genom att söka efter den mylla där nya idéer och innovationer kan uppstå. Kreativa Kraftfält kan man hitta genom att kombinera stora mängder data från kartor med olika databaser som är kopplade till just den punkten på kartan. Ju fler punkter som ligger nära varandra, desto hetare område och desto bättre mylla. Satsas skattekronor här - på exempelvis ett nytt kulturhus - så är effekten störst, vilket är info som både politiker och tjänstemän vill ha koll på. Hittills har projektet kartlagt bland annat Halland och stora delar av Västra Götaland och kanske kommer också Göteborgs stad hoppa på tåget för att bilden ska bli tydligare för hela regionen.

Inom I Ching används ett hexagram av tecken och betydelser som kan kombineras på olika vis och som behöver tydas av kunniga i spåkonst. Inom Kreativa Kraftfält används matematiska formler och algoritmer som tidigare löst problem med att förstå hur sjukdomar sprids på planeten eller var nästa terroristattack ska genomföras. Metoden är komplicerad men vetenskapligt bevisad för studier av kultur i en postindustriell ekonomi och snart kommer rapporten publiceras. Då klarnar nog bilden. Men för en som inte är insatt i matematik tycks den intressant men dunkel. Nästan lika kryptisk som att kasta en röllekastjälk för att få svar.

/ Ylva Berglund