Blogg

Månadens föremål

Målning på kvinnoaltare

Fotografiet visar den nedhängande delen av en slagsbordsskiva från ett så kallat kvinnoaltare, där kvinnor placerade "offergåvor" till prästen i form av ost och bröd. Detta "offer" åskådliggörs i det målade motivet på skivan. Två finklädda kvinnor av högre stånd har placerat gåvor i samband med sin kyrktagning på ett bord, dels brödkakor, dels ett par ostar.

På bården finns följande text: "Gudz Nampn till ähra och kiörkian Angered till prÿdnat, hafwer Handelsmannen i Giöttheborgh Ehrborne och Wälförnäm H[err]e: Johan Herwegh och dess k[ära] Sÿster, förärat detta quine Altare. A:o 1699.

Altaret skänktes år 1699 från Johan Herwegh och hans syster till Angereds kyrka. I Göteborgs födelse finns en kopia av altarmålningen utställd.

Månadens föremål
Varje månad väljer vi ut ett av våra föremål som vi vill lyfta lite extra. Vissa föremål är utställda och går att se på museet. Andra finns enbart i vår databas Carlotta som är sökbar för besökare.
Välkomna att spana in!

/ Marie Wettmark