Blogg

Kulturmiljö

Kulturmiljö

Vårväderstorget – ett tidstypiskt torg byggt efter principerna för ABC-staden: arbete, bostad, centrum

Stadens DNA

Stadsmuseets bebyggelseantikvarie Sanja Peter bloggar om boken och webbapplikationen Moderna Göteborg. Boken är nominerad till Årets Göteborgsbok 2017.

/ Sanja Peter