Blogg

Stadsutveckling

Ett torg i stadens hjärta

Är det en sorg för Göteborg om ett torg inte längre kan vara ett torg? Skanstorget kan vara rivningshotat. Är det möjligt att prata om rivning av ett torg?

Skanstorget är aktuellt genom en tävling för hur man kan bebygga torget med 200 bostäder. Det är ett initiativ med tre utvalda tävlingsförslag som göteborgarna hade möjlighet att rösta på under tiden 9–23 oktober. Tävlingen saknar nollalternativet, det vill säga ett alternativ som inte innebär total exploatering av torget. Planarbetet med torget har pågått ett tag och Stadsbyggnadskontoret hade redan 2010 arbetat fram olika kulturmiljöunderlag som alla visar att Skanstorget är en känslig kulturhistorisk plats full av historiska lager.

Skanstorget ligger nedanför östra sidan av Skansberget, intill Haga. Som torg är det relativt ungt men som öppen plats en av dom äldsta i Göteborg. Under Göteborgs tidigaste år blev Haga en förstad och Skansen Kronan byggdes. Tillsammans med fästningsmurarna och Skansen Lejonet, är Skansberget en av Sveriges modernaste försvarssystem. Till att börja med var platsen för torget ängs- och betesmark, senare fanns här handelsträdgårdar, men 1889 blev det ett torg. Saluhallen kallad Spottkoppen stod kvar på platsen till 1941, samma år som biografen Capitol öppnades.

Invånarantalet i Göteborg tiodubblades under 1800-talet. Under slutet av det århundradet växte befolkningen så snabbt i Haga och Annedal att Grönsakstorgets och Kungstorgets färskvaruförsäljning inte räckte till. När man tog fram en stadsplan för området kring "Nilssons äng" behövdes därför ett salutorg. Under krigsåren och trots svår bostadsnöd hindrade staden att arbetarbostäder byggdes på Åke Nilssons arrenderade tomt nedanför Skansberget. Motiveringen var att en öppen plats behövdes mellan de tätt bebyggda stadsdelarna Haga och Annedal av bland annat hälsoskäl.

Skanstorget bär viktiga berättelser om arbetarrörelsens historia, här drog brödupproret förbi 1917. Här låg Göteborgs första Folkets hus men även ett missionskapell.

Redan tidigt testades i kommunen idéer om ett grönt torg och Skansberget som ett fredat monument och en terrasserad mur byggdes upp med donationsmedel. En gång föreslog Byggnadsnämnden ”en attraktiv stadsdelspark”. Men trots allt detta har Skanstorget sedan 1960-talet mest varit en parkeringsplats. Det gjorde att charmen och den historiska berättelsen blekande bort.

Torgets placering i stadens struktur är en oersättlig länk i stadens evolutionsprocess. Frågan är vad som händer med Göteborgs identitet om just Skanstorget försvinner?

Skribent: Sanja Peter, bebyggelseantikvarie på Stadsutvecklingsenheten, Göteborg stadsmuseum.

/ Sanja Peter