Blogg

Arkeologi

Dagbok från utgrävningarna i Skändla

Flera fynd men nyckfullt väder i Skändla vecka 1

Här berättar jag Ulf Ragnesten, projektledare och arkeolog, om vad som händer i utgrävningarna av en 1500 år gammal gård  i Skändla på Hisingen i Göteborg.

Under denna första vecka har vi avbanat delar av hus I och Hus III. Vi har kunnat konstatera att kulturlagret i hus I är ganska fyndfattigt men att det finns en hel del keramik och bränd lera i väggrännorna. Två bärande stolphål i huskonstruktionen har framkommit (förutom de tidigare kända) och en stor kokgrop utanför huset.

Syftet med forskningsundersökningen var förutom att ta reda på hur man levt och verkat i hus I under perioden 300-600, även att få information om hus III, dess konstruktion och datering. Vi avbanade därför en långsida i huset. Det visade sig bli över 30 m långt! Det består för närvarande av en (vägg?-)ränna med intilliggande stolphål. Vi har även hypotesen att det kan vara en hägnad och inte ett långhus. Detta återstår att se under kommande vecka.

Ytplockningen har fortsatt och ytterligare fem glaspärlor från järnåldern har påträffats och två glasskärvor från bägare eller skålar.

Vädret har varit nyckfullt och gjort det svårt att få fram vatten till vattensållningen. Kommande vecka tror vi att det blir enklare med den saken. Arkeologer, pedagoger, fornlämningsfaddrar och studenter har jobbat entusiastiskt under veckan.

BESÖKA GRÄVNINGEN
Möjligheterna att vara med och se arbetet på plats är slut för i år, men om du klickar på länken kan du läsa mer om Stadsmuseets utgrävningar i Skändla.

/ Sanja Peter