Blogg

En kvart om staden

Befästningsstaden Göteborg och Västlänken

Detta är en dokumentation av föredraget "Befästningsstaden Göteborg och Västlänken" som hölls på Göteborgs stadsmuseum 13 mars 2015. Föredraget ingår i serien En kvart om staden. 

Västlänken medför att stora delar av befästningsmurarna från 1600-talet tas bort. Hur kan berättelsen om stadens äldsta historia gestaltas när den nya staden växer fram? 

Nedan hittar du arkeolog Tom Wennbergs presentation  i pdf-format. Det är fritt att sprida men ange källa.

I ljudfilen nedan hör du arkeolog Tom Wennberg, arkeolog på stadsmuseet. Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef för Kulturmiljöenheten hälsar välkommen.

 

/ Sanja Peter