Blogg

Mellanrum

Angående politikerpanelen på onsdagens Mellanrum

Vi är glada över att onsdagens Mellanrum har fått stor uppmärksamhet i sociala medier. Förhoppningsvis föranleder det att fler kommer till Stadsmuseet för att delta i samtalet!

Mellanrum är ett samarrangemang mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stad, S2020, Mistra Urban Futures, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Chalmers och har anordnats vid över sjuttio tillfällen på Stadsmuseet. Mellanrum har kommit att bli en populär samtalsserie med staden och människan i fokus. Inför valrörelserna har det även anordnats debatter, där politiker från alla delar av den politiska skalan bjudits in till ett samtal om hur vår framtida stad skall byggas.

Onsdagens paneldebatt sker i samarbete med Centrum för byggnadskultur och ämnet är de pågående förtätningsprojekten i centrala Göteborg. Vi har därför bjudit in de ytterst ansvariga och sakkunniga ordförandena i följande av stadens nämnder: Ulf Kamne (MP) Byggnadsnämnden, Jahja Zeqiraj (S) Fastighetsnämnden, Anna Sibinska (MP) SDN Centrum, Mariya Voyvodova (S) Kulturnämnden och Cecilia Dalman Eek (S) Park- och naturnämnden, för att diskutera den förda politiken och de byggnadsprojekt som de ansvarar för just nu.
Vad har de sittande politikerna åstadkommit, halvvägs till nästa val?

Vi vill understryka att alla politiker, oavsett färg, är välkomna att delta i samtalet. I panelen kommer dock endast de ytterst ansvariga politikerna för de kommande förtätningsprojekten att medverka.

Välkommen att delta i samtalet!

Tid och plats: Wallenstamssalen, onsdag 24 februari, klockan 17.00

Obs! Först till kvarn, begränsat antal platser.
Samtalet kommer även att streamas och visas i foajén.

/ Göteborgs stadsmuseum