Blogg

Urbanum

100 % kultur med Nordic Urban Laboratory

Under tre dagar har föreläsare från hela Europa samlats både i Borås och Göteborg under Nordic Urban Laboratory. Fokus har legat på kulturplaneringens (CP) möjlighet som verktyg i vår turbulenta tid. Många föreläsare pratar om kris och utveckling. Phil Wood påminner oss om att ”never waste a good crisis”. Franco Bianchini pekar på att Richard Florida fick begreppet om kreativa städer att kantra från vardagsmänniskans kreativitet och gräsrotsengagemang till att bara handla om kreativa industrier som tillväxtmotorer. Alltså från bottom up till top down och att det måste tas tillbaka om kulturplaneringen ska kunna påverka. När politisk populism breder ut sig behövs fler perspektiv, något som kulturen kan ge. Nya ordlistor, global kunskap och förmågan att se konflikter och motsättningar som en resurs i förändringsarbetet. Kulturgeografen Eric Corijn förstärker allvaret när han pekar på vår tids utmaningar som klimatkatastrofer, social ojämlikhet och betydelsen av att förstå det mångkulturella. ”Städer fanns före länder och kommer existera efter dem” säger han och pekar på urbaniseringen styrka. Makt kommer flytta från länder till städer i framtiden, spår han.

Modigast av alla på konferensen är Jasmin Isdrake från Spaceship Management som berättar om sin verksamhet och svårigheterna med att få finansiering för innovativa projekt. Hon förklarar att vill vi ha förändring krävs 100 % risktagande, 100 % tillit och 100 % mod.

Fullmatade med ny information kavlar vi upp ärmarna och går ut och tar tag i dagens arbete. Kulturplanering är det nya svarta.

/ Sanja Peter