Blogg

Bloggare

Sanja Peter

Bebyggelseantikvarie / Göteborgs namnberedning

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Ylva Berglund

Intendent

Det är mycket viktigt att staden har kulturen med sig

Göteborg ska växa med 150 000 nya bostäder och 80 000 nya arbetstillfällen fram till 2035. Det ökar kraven på alla stadens förvaltningar, även kulturförvaltningen som får en tydligare roll i det hållbara samhällsbygget, berättar kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren i en intervju.

/ Ylva Berglund

Nytt verktyg för kultur i stadsutvecklingen

Ta del av en intervju som tar utgångspunkt i ett kulturpolitiskt uppdrag där Göteborgs attraktiva livsmiljö är i centrum, via inventeringen av Lindholmens kulturvärden och vidare över till frågan om vilken roll kulturen spelar i stadsplaneringen idag.

/ Ylva Berglund

I kulturens tjänst

Kulturvärden och kulturella mötesplatser, både kända och okända har arkitekt Vanja Larberg inventerat i Kortedala, Göteborgs första riktiga förort. Följ med till hennes ateljé för en intervju om pilotarbetet med att göra en Kulturkonsekvensanalys (KKA) för stadsdelen.

/ Ylva Berglund
Vårväderstorget – ett tidstypiskt torg byggt efter principerna för ABC-staden: arbete, bostad, centrum

Stadens DNA

Stadsmuseets bebyggelseantikvarie Sanja Peter bloggar om boken och webbapplikationen Moderna Göteborg. Boken är nominerad till Årets Göteborgsbok 2017.

/ Sanja Peter

Sidor