RomanoParken – Sång om en plats

RomanoParken – Sång om en plats är ett konstverk av Knutte Wester som just nu står på Stadsmuseets innergård. När Västlänken är klar ska konstverket flyttas till den park som tidigare kallades BJ-parken, mellan Centralstationen och Regionens hus.

Verket gestaltar en mosaik av romska erfarenheter, berättelser och minnen och består av olika delar; ett namn, fyra skulpturer, en platå, en skylt, ett träd och ett ljudkonstverk. Men främst är verket en plats.

RomanoParken – Sång om en plats har skapats med medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond. Arrangerat av Göteborg Konst, kulturförvaltningen Göteborgs Stad.

Läs artikel i Vårt Göteborg
Läs artikel i Göteborgs-Posten

Lyssna när Knutte Wester berättar om processen i KONSTNÄREN:s podd.