En sång om en plats

Romanoparken

En mosaik av berättelser

Upplev en mosaik av romska erfarenheter, berättelser och minnen i ett konstverk på museets innergård.

RomanoParken – Sång om en plats är ett konstverk av Knutte Wester som just nu står på Stadsmuseets innergård. När Västlänken är klar ska konstverket flyttas till den park som tidigare kallades BJ-parken, mellan Centralstationen och Regionens hus.

Verket gestaltar en mosaik av romska erfarenheter, berättelser och minnen och består av olika delar; ett namn, fyra skulpturer, en platå, en skylt, ett träd och ett ljudkonstverk. Men främst är verket en plats.

RomanoParken på museets innergård.

RomanoParken på museets innergård.

RomanoParken – Sång om en plats har skapats med medel ur Charles Felix Lindbergs donationsfond. Arrangerat av Göteborg Konst, kulturförvaltningen Göteborgs Stad.