Aktivitet

Queer Onsdag: World AIDS Day

Online
Ons 1 december 2021
16:00 – 17:00
Teckenspråkstolkat
Wallenstamsalen
Ingår i entrébiljett
Google

Begränsat antal platser. Boka din plats i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Kom ihåg att avboka din plats i god tid om du får förhinder. Programpunkten genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.

Obs! Föreläsningen kan följas både online och på plats i museet. Mer information kommer.

Varje år den 1 december uppmärksammas World Aids Day i Göteborg. I år uppmärksammar Stadsmuseet och WAD-nätverket hur det är att leva med hiv genom en föreläsning som bygger på forskning som är gjord på personer med egna erfarenheter av sjukdomen. Hur kan det vara att leva med hiv idag? Vilka möjligheter finns? Vilka utmaningar kvarstår?

Utifrån det aktuella kunskapsläget, rapporter och forskning, om hiv i Sverige presenterar Desireé Ljungcrantz, fil dr. och tillförordnad enhetschef för enheten för sexuell hälsa och hivprevention vid Folkhälsomyndigheten, aspekter av dessa frågor. Desireé Ljungcrantz förmedlar också erfarenheter av att leva med hiv i Sverige både utifrån berättelser, i form av självbiografier, egna erfarenheter och avhandlingen Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Efter presentationen sker ett samtal med Joakim Berlin, rådgivare och hivpolitiskt sakkunnig, Positiva Gruppen Väst.

VästWAD-nätverket består av organisationer som arbetar med hivfrågor i Västra Götaland och vill sprida kunskap om hiv så att stigma och diskriminering av personer som lever med hiv och närstående motverkas. Du kan läsa mer om nätverket här: https://hivplus.nu/sv/